Zasoby wydobywalne metanu z pokładów

Zasoby gazu
Odzyskiwalne zasoby gazu ziemnego w Polsce na początek 2020 r. wyniosły 142,0 mld m sześc. W strukturze rezerw 110 miliardów metrów sześciennych. m przypada na wolny (niepowiązany) gaz ziemny, reszta – na powiązany gaz ropopochodny. Łącznie w kraju odkryto 91 złóż kondensatu ropy i gazu oraz 218 złóż gazu.

Większość zasobów koncentruje się na Nizinie Wielkopolskiej (72,1% zasobów wydobywalnych w Polsce) oraz w niecce przedkarpackiej (22,7%). Zasoby wydobywalne gazu w polskim sektorze szelfu Morza Bałtyckiego wynoszą 3,7%, w Karpatach – 0,8%.

Największe pod względem zasobów wydobywalnych złoża gazu znajdują się na terenie Niziny Wielkopolskiej: Krobilewko (25,9 mld m3), Bronsko (12,8 mld m3), Wierzchowice (5,7 mld m3), Międzychod (4,1 mld m3). , Bogdaj-Uciechów (3,2 mld m3), Kościan S (2,6 mld m3), Paproc (2,7 mld m3).

W niecce przedkarpackiej wyróżniają się złoża: Przemyśl (7,4 mld m3), Kielanówka-Rzeszów (2,0 mld m3), Zalesie (1,7 mld m3). Na szelfie Bałtyku główna część zasobów przypada na złoża B4 (1,8 mld m3) i B6 (2,4 mld m3). Złoża gazu w Karpatach to niewielkie złoża o zasobach nieprzekraczających 200 mln metrów sześciennych.

Zasoby wydobywalne metanu z pokładów węgla w Polsce na początku 2020 roku wynoszą 109,5 mld m3. Z tego 68,7 mld m3 stanowią złoża metanu w ramach istniejących złóż węgla. m (62,7%); dla izolowanych złóż metanu z pokładów węgla (metan jako surowiec docelowy, a nie produkt uboczny wydobycia węgla) – 21,4 mld m3. m (19,5%), dla pozostałych złóż metanu z pokładów węgla – 19,5 mld m3. m (17,8%).

Według badań Państwowego Instytutu Geologicznego i US Geological Survey, przeprowadzonych w 2012 roku, zasoby wydobywalne gazu łupkowego w basenie bałtyckim i lubelsko-podlaskim szacowane są na 1,92 mld metrów sześciennych. m, zasoby geologiczne – 346-768 miliardów metrów sześciennych.

Produkcja gazu
W 2019 roku w Polsce wyprodukowano 5,67 mld m sześc. m gazu ziemnego (+0,9% w porównaniu do 2018 r.).

W strukturze produkcji 82,7% to gaz ziemny wolny (niestowarzyszony), 17,3% to gaz towarzyszący wydobywany ze złóż ropy naftowej i gazu kondensacyjnego.

Największym regionem wydobycia gazu w Polsce jest Nizina Wielkopolska, która dostarcza 72,4% krajowej produkcji (3,60 mld m3 w 2019 r., w tym 0,90 mld m3 gazu wydobywa się ze złoża Bronsko, Barnówko – Mostno – Buszewo – 0,40 mld m3, Kościan S – 0,31 bcm, Paproc – 0,26 bcm, Zuchlów – 0,16 bcm). Aż 26,5% gazu ziemnego w Polsce wydobywa się w niecce przedkarpackiej (1,28 mld m3 w 2018 r., w tym na złożu Przemyśl – 0,44 mld m3, Zalesie – 0,14 mld m3). Wydobycie gazu ziemnego w Karpatach (31,5 mln m3) i na szelfie Morza Bałtyckiego (23,3 mln m3) jest niewielkie. W polskim sektorze Morza Bałtyckiego rozwijane są 2 obszary: B3 i B8.

Głównym producentem gazu w Polsce jest PGNiG: wydobycie gazu w 2019 roku wynosi 3,82 mld m sześc. m (67,3% produkcji krajowej).